Col·laboradors

Els col·laboradors són institucions de diferents caires que ens ajuden d’una manera o altre i amb qui col·laborem constantment per tirar endevant la nostra activitat.

En primer lloc, col·laboren amb nosaltres la UPC i l’Escola de Camins com a institucions “mare” i de les quals en formem part com a associació universitària. En segon lloc, comptem amb la col·laboració del Col·legi de Camins a través de diversos convenis i col·laboracions que hem realitzat al llarg dels anys. Finalment, com a associació esportiva, comptem també amb el suport del Servei d’Esports de la UPC (Esports UPC).

Per altra banda, destaquem també la col·laboració de les  nostres associacions veïnes, Associació Futur Civil i la Delegació d’Alumnes de l’Escola de Camins.