Canvi de rumb

Després d’uns anys on l’impacte del CEC en els estudiants i en l’Escola no creix, la junta directiva formada el 26 de gener de 2015 decideix fer un canvi de rumb. Com objectiu principal es proposa que el CEC passi a ser una associació molt més rellevant i que sigui la pedra angular per fomentar les relacions universitàries a través de l’esport a l’Escola de Camins. El primer pas d’aquesta junta és refermar Intercamins com a pilar i el segon és crear una activitat a final de curs que serà la Jornada Esportiva.