Es constitueix la manera de fer del CEC

La junta directiva redacta i aprova la manera de fer del club. En aquest document es defineix l’àmbit d’actuació del Club Esportiu Camins, els òrgans de representació, el règim econòmic i documental i el règim disciplinari.