Llançament del nou lloc web

El CEC estrena el nou lloc web gràcies a la col·laboració de la UPC que cedeix les eines per poder-ho aconseguir. La fita s’emmarca en la voluntat de seguir creixent i tenir més presencia a l’Escola de Camins. A més, es publica la història i la missió, visió i valors del CEC amb la intenció de ser transparents i marcar el camí cap al futur.