Suport del director de l’ETSECCPB

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de l’època, Eugenio Oñate, fa constar que el Club Esportiu Camins representa a l’Escola en les competicions esportives que es realitzin, per tant, dona suport a que es constitueixi i sigui reconegut per la UPC.