Missió, visió i valors

LA NOSTRA MISSIÓ, LA NOSTRA RAÓ DE SER​

Promoure les relacions personals dels estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona a través de l’esport. Compromesos amb el lema “FEM FAMÍLIA”.

LA NOSTRA VISIÓ, EL QUE ENS GUIA A CADA PAS​

Convertir el Club Esportiu Camins en una associació referent de la UPC en l’àmbit de la il·lusió i la motivació per la carrera. Creiem fermament que les amistats són part fonamental de la base per encarar i superar els estudis.

ELS NOSTRES VALORS, ELS GRANS PILARS​

L’HONESTEDAT. Perquè volem transmetre transparència. Els membres del CEC som iguals als participants.

LA RESPONSABILITAT. Com el deure de garantir que les actuacions del CEC es duran a terme el millor possible. Sempre tenint en compte que els membres del CEC som estudiants que de manera voluntària i sense cap remuneració econòmica duem a terme l’organització de les activitats. 

LA INTEGRITAT. La nostra voluntat és ser coherents entre el pensament, les creences i les actuacions.

EL RESPECTE COM A VALOR ESSENCIAL. Tenim la clara voluntat de donar resposta i fer les activitats que respectin a tothom, sense faltar el respecte a ningú.

LA PERSONA COM A EIX. La finalitat del CEC és acompanyar i fer família durant els estudis en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

LA PROXIMITAT. Entesa com el tracte proper i familiar amb els participants.

LA DIVERSITAT I LA IGUALTAT. Reconeixem la diversitat i treballem per la igualtat en tots els aspectes. Creiem que totes les persones tenen alguna cosa a aportar, independentment de les diferències.

LA CONFIANÇA. Confiem que és possible trobar un espai on l’estudiant se senti a gust fent amistats i l’ajudi a superar els estudis.

LA IL·LUSIÓ. Valorem l’entusiasme que una persona experimenta amb la realització d’alguna cosa que l’ompli. Creiem que si l’organització és capaç de generar il·lusió en les persones, aquesta dona pas a la motivació.